ARXIU HISTÒRIC DE L’ESCALA

L’Arxiu Històric de l’Escala (AHE) creat el 1992 per l’Ajuntament de l’Escala, és el servei encarregat de la custòdia, tractament i difusió de el patrimoni documental produït a l’Escala. Conserva documentació històrica amb un abast cronològic des del segle XVII fins a l’actualitat.

El passat 22 de juny de 2019 va estrenar nova ubicació en el segon pis de l’Alfolí de la Sal, amb magatzem de reserva i sala de consulta, un nou espai que permet custodiar en les millors condicions possibles els fons dipositats, sobretot amb l’arribada de tot el llegat de Víctor Català.

Aquesta nova seu de l’AHE va ser inaugurada per la Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Mariàngela Vilallonga, i per l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga.

Al AHE es guarden i poden ser consultats pels especialistes els següents fons :

  • Fons municipal
  • Fons d’imatges (Fons Josep Esquirol, Fons Vernon Richards…)
  • Fons Victor Català
  • Fons patrimonials
  • Fons judicial
  • Fons d’empreses
L'EVOLUCIÓ DE L'ARXIU HISTÒRIC DE L'ESCALA

En els arxius es conserva la memòria de la humanitat. Tots els documents en el suport que tinguin: papir, pergamí, paper o bé imatges en tots els seus formats, placa de vidre, acetat … tindran les garanties de conservació, temperatura i humitat adequades perquè la informació que contenen no es deteriori amb el pas de el temps. Aquesta és la missió primordial dels Arxius, de la mateixa manera que els Museus pel que fa a les seves col·leccions, siguin obres d’art o objectes d’ús quotidià o industrial.

El 1980 l’Arxiu municipal de l’Escala tenia la imatge de la majoria d’ajuntaments petits o mitjans, és a dir, es trobaven situats a les golfes o als soterranis dels edificis sense la més mínima cura del seu valor històric, plens de pols o de rosegadors en el pitjor dels casos. Aquell any, Lurdes Boix, actual arxivera i directora del Museu de l’Escala, va fer una intervenció amb el permís de l’alcalde, traslladant la documentació que es trobava per terra en un sòl a punt d’esfondrar de l’edifici de l’antic ajuntament i fent un inventari succint.

El 1988, amb motiu de les obres de construcció de la nova ajuntament, la documentació es va traslladar a la Casa de l’Gavià, on, a el cap d’un temps, va patir un atac de tèrmits i una petita inundació, havent de tractar tot l’edifici i part de la documentació. Aquest fet va desaconsellar la seva permanència en aquest edifici arran de mar. El 1992 s’inaugurava oficialment el Servei d’Arxiu a la tercera planta de l’ajuntament de l’Escala amb les condicions mínimes requerides: la conservació de la documentació i la consulta regular.

Novament, la remodelació de l’Ajuntament, en 2007 va obligar a un altre trasllat. Davant la falta d’espai per a l’Arxiu Històric a l’Ajuntament, aquest es va traslladar a la seu del Museu de l’Anxova i de la Sal, inaugurat l’any anterior, per poder complir amb el mínim de conservació i d’accés a la consulta, sense això, atès que l’espai al museu era reduït, una part de la documentació es va haver de conservar forçosament al soterrani de l’ajuntament, on va sofrir una altra inundació.

L’any 2017 l’Alfolí inaugurava com Museu de l’Escala, amb l’exposició projectada per Eduard Carbonell a la primera planta. L’any 2019 s’ha inaugurat la nova seu de l’Arxiu Històric, l’Arxiu d’Imatges i l’Espai Víctor Català a la segona planta de l’Alfolí de la Sal.

Han passat cinquanta anys de la defensa de l’Alfolí de la Sal i uns quaranta que la documentació dels nostres avantpassats va començar a salvaguardar-se tot i els trasllats. Però, finalment, el 2019, l’Arxiu Històric de l’Escala té un dipòsit definitiu i amb totes les garanties de conservació en l’edifici que la voluntat popular va salvar de la destrucció perquè es conservés la memòria del poble, tant la documental, en imatges i oral (Arxiu), com els objectes materials que conformen la història dels nostres avantpassats (Museu), amb un espai especial a el personatge escalenc de més renom universal: Víctor Català.

Es comença el trasllat de l’arxiu municipal a l’Alfolí de la Sal

ARXIU HISTÒRIC DE L’ESCALA

Alfolí de la Sal
Carrer Alfolí, 6
17130 – L’Escala (Girona)

HORARI:

De dimarts a divendres de 10:00  a 13:00 h, prèvia reserva.

CONTACTE:

Telèfon: 972 059 823

Correu-e: arxiu@lescala.cat