El món d’ahir

Què ens expliquen les fotografies del Fons d’Imatges de l’Arxiu Històric de l’Escala?

 Fons Josep Esquirol. Imatge 0111. Arxiu Històric de l’Escala

El vapor “Tintoré” navegant amb la silueta de Sant Martí d’Empúries al fons

 

La imatge que presentem mostra a primer terme el vapor “Tintoré” navegant a l’Escala. Aquest vapor fou construït a les drassanes Randolph, Elber & Co. Ltd. de Glasgow l’any 1869. Inicialment tenia el nom de “Roquelle”, però li varen canviar el nom quan fou adquirit per la companyia Línea de vapores Tintoré. El 1917, sense canviar de nom, va passar a la companyia Trasmediterránea que fou una empresa sorgida de la fusió de diverses línies navilieres i finalment va ser desballestat a Barcelona l’any 1936.

Des de l’inici de les excavacions de l’antiga ciutat grega i romana d’Empúries l’any 1908, Empúries va esdevenir un reclam turístic, creant expectació tant nacional com internacional. Ja el 1909 varen ser freqüents les excursions organitzades per diverses entitats com per exemple el Centre Excursionista de Catalunya, que visità les excavacions els dies 19 i 20 de juny d’aquell any. Els excursionnistes, un grup de 120 persones, varen fer la ruta des de Barcelona fins a l’Escala amb el vapor Balear per tal de poder visitar les novetats de les excavacions.

Seguint amb les excursions, el 24 i el 25 de juliol de l’any 1910, coneixem gràcies al diari d’Emili Gandia, que el vapor Tintoré arribà a l’Escala amb 640 persones per visitar  Empúries i tot seguit el petit Museu dels Enginyers Forestals i el nou Museu Emporium promogut per la Junta Delegada de l’Escala. Aquesta Junta estava formada pels senyors Pi, metges ambdós, pare i fill, el Sr. Poch, el fotògraf Josep Esquirol, el dibuixant de la revista l’Esquella de la Torratxa, Joan Pellicer i l’Ajuntament de l’Escala. El fotògraf Josep Esquirol, per tal de realitzar aquesta fotografia, segurament estava situat amb la seva càmera damunt d’una barca, que navegava prop del vapor.

Més informació:

https://jtintore.wordpress.com/about/vapores/

https://www.trasmeships.es/los-buques/tintor%C3%A9/

https://vidamaritima.com/2010/01/el-vapor-tintore/

– Josep Puig i Cadalfalch, Empúries i l’Escala. Ajuntament de l’Escala i Museu d’Arqueologa de Catalunya-Empúries. 2001.

Emili Gandia i la conservació del patrimoni cultural a Catalunya de començament del segle XX. Documenta Universitaria. 2015.