A principis d’aquest mes d’agost l’Arxiu Històric de l’Escala ha rebut la donació de la documentació de la fàbrica de gènere de punt de Miquel Puig i Comas. El sr. Jordi Puig i Sagué, en representació de la família Puig i Comas, ha fet arribar a l’arxiu la documentació que ha de permetre aprofundir més en la història d’aquesta activitat tan arrelada a l’Escala, ja que des de finals segle XIX fins a finals del segle XX s’han identificat una vintena de tallers de manufactura i fàbriques de  gènere de punt.

Aquesta donació complementa la que la família Puig i Comas va fer l’any 2004 a l’Ajuntament de l’Escala de tota la maquinària de la fàbrica, situada a la plaça Víctor Català. Aquesta fàbrica, la darrera del ram a l’Escala, parà definitivament les seves màquines l’any 1984.

Durant pràcticament un segle el soroll de màquines com telers circulars i rectilinis o tricotoses, bobinadores o cabdelladores, recobridores, repassadores, overlocks i les habituals màquines de cosir, es sentia a moltes cases del poble. Cognoms com Serrats, Broggi, Ximinis, Puig, Viñas, Solés o Sureda, per citar les fàbriques més recordades, són noms de veritables nissagues, de generacions dedicades a aquest ram, que varen invertir esforç i recursos en la industrialització de la vila de l’Escala.

En una població majoritàriament pescadora, que, a principi del segle XX, era d’uns dos mil cinc cents habitants, s’ha trobat documentació de vint i dues fàbriques de gènere de punt, de les quals, durant el seu apogeu, varen arribar a coexistir-ne deu, que donaven feina a més d’un centenar de dones.

Passada la Guerra Civil, només cinc fàbriques varen tornar a emprendre l’activitat fins que l’arribada del turisme i la competència de les grans fàbriques del Maresme varen propiciar la seva decadència.

La fàbrica de gènere de punt de Miquel Puig i Comas fou fundada pel seu pare, Lluís Puig i Solés l’any 1920 a l’actual plaça de Víctor Català. De fet la 1era Guerra Mundial (1914-18) fou la causa que molts països europeus experimentessin anys de dèficit de peces de vestir originant una forta demanda que afavorí la creació de noves empreses.

Per recuperar, desvetllar i fer conèixer una part del Patrimoni Industrial escalenc l’any 2014 l’Arxiu Històric de l’Escala dedicà el núm. 103 dels seus “Fulls d’Història Local” a la indústria del gènere de punt de l’Escala.