El passat 12 de desembre ens deixava Marina Esteban i Sastre, una historiadora amb molta vinculació amb l’Escala. Havia nascut a Torroella de Fluvià el 1933, i des de feia més de 50 anys viva a Sabadell on va exercir el magisteri a l’Acadèmia Taulé-Viñas i Sant Nicolau. Era doctora en història i va obtenir la càtedra d’aquesta assignatura a l’institut Ferran Casablancas.

La seva llarga trajectòria en la investiagació inclou dues obres bàsiques per a conèixer la història de l’Escala. D’una banda L’Escala, un exemple de supervivència, monografia basada en la seva tesi de llicenciatura i que fou dirigida pel Dr. Jordi nadal Oller i que va ser publicada l’any 2001 per l’Ajuntament de l’Escala dins la col·lecció Monografies Locals. També havia publicat el llibre d’investigació La Guerra del Francès 1808-1812 a l’Escala i el seu entorn editat pel Centre d’Estudis Escalencs i l’Ajuntament de l’Escala, i que també forma part d ela mateixa col·lecció. En aquesta recerca Marina Esteban havia investigat als arxius municipals de Castelló, Torroella i, sobretot, l’Escala, on va trobar dades inèdites sobre els canvis demogràfics i econòmics que va produir la guerra en aquestes poblacions.

Descansi en pau.

L’Escala, un exemple de supervivència