Mitjançant el blog Arxivae es donen a conèixer documents dels fons dels diferents arxius de la comarca, una mostra de documentació de diferents àmbits i períodes històrics que serveixen per a donar a conèixer a la societat la tasca dels nostres arxius i el seu paper en aquest segle XXI.

El blog Arxivae esdevé una plataforma de coneixement on participen els arxius el conjunt d’arxius per fer front comú a les necessitats de difusió del patrimoni documental i dels continus reptes en la gestió documental.

Precisament en el marc d’aquest blog s’acaba de publicar un document de l’Arxiu Municipal de l’Escala, un rebut de la compra de la sal del poble de Celrà a l’Alfolí de la Sal de l’Escala de l’any 1820.

Cada alfolí subministrava sal al llocs, viles i ciutats de les comarques més pròximes i totes havien de comprar obligatòriament la sal assignada a través del síndic o representant municipal. Depenent del nombre d’habitants i dels caps de bestiar que constaven en els municipis es feia un càlcul de la sal anual que necessitaven, i un cop l’any, representants de cada municipi s’havien de desplaçar a l’alfolí de referència i comprar la sal que tenien estipulada, tot pagant el seu cost, tan si la necessitaven com no.

En aquest document, precisament és el rebut que el representant del poble de Celrà, ha vingut i pagat els impostos corresponents a la faneca de sal que li corresponia a la seva població l’any 1820.

Es pot consultar a http://arxivae.blogspot.com/2021/01/rebut-de-la-sal.html