Des del dia 2 de setembre i fins el 31 d’octubre es pot visitar a l’Alfolí de la Sal – Museu de l’Escala l’exposició temporal “L’estany de Poma, un espai natural obert a l’Escala”

Aquesta mostra s’ha concebut amb la intenció de donar a conèixer al visitant un espai natural situat al casc urbà de l’Escala, a la zona de Riells, i que és molt desconegut per la majoria d’escalencs.  Això és degut a que des de l’any 1973 aquest espai està ocupat per un càmping fet que impedia als escalencs accedir-hi lliurament.

A partir d’una contextualització per situar en el marc geogràfic on es troba, qui visiti l’exposició podrà conèixer la riquesa en flora i fauna d’aquest estany que havia estat abans una zona de maresmes i que l’evolució urbanística del darrer terç dels segle XX va desdibuixar sensiblement com a conseqüència del boom del turisme de masses i la conseqüent demanda de segones residències.

L’estany de Poma no és només valorat per les seves característiques naturals, si no que en l’exposició s’ofereixen altres pinzellades des de la vessant històrica i cultural. Ja de ben antic, el fet d’estar situat ben vora mar i a prop de la colònia grega d’Empúries, aquest enclau disposà d’una posició estratègica tal i com ho demostren diferents troballes en aquesta àrea, algunes de vinculades al campament romà que Cató disposà amb 20.000 soldats romans l’any 195 ac amb motiu de la batalla d’Empúries que acabaria sufocant la rebel·lió de les tribus indígenes i marcaria l’inici de la romanització de la península.

L’exposició dóna també rellevància a l’ús de la memòria oral per entendre l’àrea de l’estany de Poma ja que gràcies als darrers testimonis vius, els darrers masovers del mas que es troba ara dins el recinte del càmping, sabem el què s’hi cultivava i el bestiar que hi pasturava.

Aquesta exposició s’ha concebut en un moment en que des de l’Ajuntament de l’Escala s’està treballant en la futura protecció de l’estany i de l’àrea verda que l’envolta per obrir-lo a la població i esdevenir un parc urbà.