La documentació conservada a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de l’Escala canvia de lloc. Amb l’objectiu d’oferir un millor servei, la documentació que es custodia a l’Arxiu s’ha traslladat a un local del carrer Codolar, cantonada amb l’Avinguda Ave Maria. Aquest nou dipòsit de lloguer és un espai de planta baixa, en bones condicions de conservació i proper a l’ajuntament, adient per traslladar i emmagatzemar un gran volum de paper, més de 500 metres lineals. S’ha canviat provisionalment d’ubicació ja que fins ara es trobava a l’edifici de can Maset, un edifici pendent de remodelació.

Aquest Arxiu custodia la documentació creada per l’Ajuntament en els últims 40 anys, una documentació que legalment s’ha de guardar durant la seva vigència jurídica fins que passat els anys prescriu, i una part passa a formar part del fons de l’Arxiu Històric que es guarda al segon pis de l’Alfolí de la Sal. La resta, passa a ser destruïda de forma controlada, seguint les directrius de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria Documental, ja que conté informacions i dades de caire privat. Els criteris per formar part del fons l’Arxiu Històric són la documentació creada per l’Ajuntament que en el futur esdevindrà documentació del patrimoni històric del municipi. L’Arxiu administratiu és un arxiu intermig entre les àrees de l’Ajuntament que creen la documentació fins acabar a l’Arxiu Històric, on serà consultable pel públic en general de cara a ajudar en recerques de tipus històric i de difusió del patrimoni.

A l’Arxiu Administratiu s’hi pot trobar documentació variada com poden ser permisos d’obra, expedients municipals, instàncies, etc. La majoria d’aquesta documentació, però només pot ser consultada pels tècnics de l’Ajuntament de l’Escala.

Degut a la implementació de la gestió documental i l’administració electrònica, en el futur, s’aconseguirà reduir aquest volum de documentació en paper i millorar el funcionament de l’administració.