UN DISSENY DE LA SALAÒ, ÚNIC!

Nivell educatiu:
Primària
Secundària

Durada del taller:: 75 Minuts aproximadament.

Dinàmica del taller d’etiquetes, Un disseny de la salaó, únic!:

A través del disseny d’una etiqueta descobrirem la història i el procés que amaguen les etiquetes de les conserves de peix.

Desenvolupament:

La rebuda del grup serà a fora al carrer davant del museu, farem la benvinguda i la introducció al grup classe, i després entrarem a l’aula taller del museu on desenvoluparem l’activitat tot creant els nostres dissenys.

 

Objectius

 • Entendre què és el disseny.
 • Saber com apareix el disseny publicitari i quines són les seves raons.
 • Conèixer lleument l’aparició del cartellisme modernista a Catalunya i com això repercuteix als dissenys fets a l’escala.
 • Reconèixer el lligam entre art, artesania i disseny. saber definir quines són les qualitats que ha de tenir un bon disseny.
 • Conèixer la informació necessària en tot etiquetatge de producte de consum

COMPTÈNCIES BÀSIQUES:

Dimensió Històrica:
 • Cronologia i temps històric, coneixements històrics temporals
 • Elements de canvi i continuïtat entre etapes històriques. Arrels històriques de la contemporaneïtat.
 • El passat i el present de Catalunya en el context d’Espanya i d’Europa. Les dones en la història i en la societat.
 • Memòria històrica
 • Anàlisis d’imatges i referents estètics. Descodificació de llenguatges icònics, simbòlics i audiovisuals.
 • Estratègies comunicatives en situacions d’interacció oral.
Dimensió Geogràfica:
 • Trets demogràfics, econòmics, socials, polítics i culturals de la societat catalana, espanyola, europea i del món.
 • Globalització i intercanvi desigual.
 • Cerca anàlisis i contrast d’informacions diverses.
 • Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports. Eines d’orientació espacial.
 • Models econòmics.
Dimensió Cultural i Artística:
 • Cronologia i temps històric.
 • Les dones en la història i en les societats.
 • Les manifestacions artístiques en el seu context històric. Valor estètica. Estils i llenguatges expressius.
 • Anàlisis d’imatges i referents estètics.
 • Defensa, protecció i difusió del patrimoni historicoartístic i cultural. Canvis, continuïtats i ruptures en el món de la cultura, i en les mentalitats. La diversitat cultural i religiosa com a riquesa de les societats. Relativisme Cultural.
 • Identitats personals i col•lectives. pertinença i cohesió social.