UN ESTRI PERDUT

Nivell educatiu:
Primària
Secundària

Durada del taller:: 75 Minuts aproximadament.

Dinàmica DEL TALLER:

En aquest taller, elaborarem la base de les cofes dels pescadors de l’Escala. Amb materials naturals com la medul·la, i fil de remendar, crearem una de les parts essencials de les jambines, el cul.

DESENVOLUPAMENT:

El taller el farem a l’aula taller del museu on distribuirem tot el grup classe, repartirem els materials, i amb una introducció prèvia a l’ofici del nansaire, anirem creant pas a pas aquesta peça.

Objectius

 • Origen de les nanses
 • Aprendre què és una nansa i perquè serveix
 • Conèixer les diferents parts de la nansa
 • Els diferents tipus de nanses
 • Quins materials es fan servir
 • Conèixer les arts de pesca menor
 • Quines espècies pesquen amb cada tipus de nansa

COMPTÈNCIES BÀSIQUES:

Dimensió Històrica:
 • Vincles entre el passat, el present i el futur.
 • Elements de canvi i continuïtat entre etapes històriques.
 • Arrels històriques de la contemporaneïtat.
 • Interacció entre els grups humans i el medi.
 • Activitats econòmiques i el seu impacte mediambiental. Matèries primeres i fonts d’energia
Dimensió Geogràfica:
 • Trets demogràfics, econòmics, socials, polítics i culturals de la societat catalana, espanyola europea i del món. Població poblament. Migracions.
 • Desenvolupament humà sostenible.
 • Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports. Eines d’orientació espacial.
Dimensió Cultural i Artística:
 • Cronologia i temps històric.
 • Coneixements històrics temporals
 • Defensa, protecció i difusió del patrimoni historicoartístic i cultural.
 • Diversitat cultural i religiosa com a riquesa de les societats. Relativisme cultural.