MAC - Empúries

MAC – Empúries 

Jaciment arqueològic únic a la península ibèrica que permet explicar l’arribada de les cultures grega i romana gràcies a les restes conservades i al museu que n’explica la seva evolució. La gestió de l’equipament i de les restes depèn directament de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació: http://www.macempuries.cat/