Què ens expliquen les fotografies del Fons d’Imatges de l’Arxiu Històric de l’Escala?

 Fons Josep Esquirol. Imatge 0367. Arxiu Històric de l’Escala

Equip de futbol de l’Ateneu Art i Cultura de l’Escala (1919). Remigi Flaquer (porter), Jaume Costals, Josep Cortal Papat, flequer de can Peret Juli, Martí Rouret, Josep Garriga, Lluís Sureda Curro, Jaume Sureda Patel, Josep Oriol, Josep Mª Solés, Joan Sureda Patel, Pere Artigas Panxo, Joan Poch Crinc i Rafel Puig.

Els ateneus varen impulsar l’activitat cultural de l’Escala a principi del segle XX. Des de la visita als treballs d’excavació de l’antiga ciutat d’Empúries de l’Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona, l’estiu de 1910, es va motivar la creació d’un ateneu a l’Escala i d’aquesta manera va néixer l’Ateneu Art i Cultura, el 15 de febrer de 1914, al cafè teatre Sureda.  La seu de l’Ateneu Art i Cultura es va instal·lar a l’antiga seu de la Biblioteca del Centre Republicà Federal, al carrer de la Torre, 36. Dins l’ateneu hi havia diverses seccions com la d’excursionisme científic, el grup teatral, una coral infantil a cura del músic i compositor Josep Vicens i Juli (l’Avi Xaxu), una biblioteca, un grup esperantista i un equip de futbol, l’Emporità Futbol Club, el primer equip de futbol de l’Escala. El 1920 l’Ateneu Art i Cultura es transformà en un centre musical i va crear l’Orfeó Ibèria. Un dels actes més destacats de l’Ateneu Art i Cultura fou la organització d’uns Jocs Florals que varen ser presidits pel poeta i dramaturg Ambrosi Carrión, en aquells moments president de l’Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona, el setembre de 1914.

D’una escissió de l’Ateneu Art i Cultura per part d’un sector de socis més conservadors va portar a la formació d’un altre ateneu a l’Escala, l’Ateneu Víctor Català, el 1916. Ambdues entitats rivalitzaven en les activitats de teatre, música, esports i sobretot, en el futbol, ja que també es creà el Víctor Català Futbol Club (segurament l’únic equip de futbol dedicat a una escriptora). De l’Ateneu Víctor Català va sorgir la secció local de Pomells de Joventut i la revista Costa Brava (1919-1921).