El món d’ahir

Què ens expliquen les fotografies del Fons d’Imatges de l’Arxiu Històric de l’Escala?

 Fons Josep Esquirol. Detall d’imatge 1926. Arxiu Històric de l’Escala

Reproducció de guix de l’escultura coneguda com a Esculapi del Museu Emporium, el primer Museu de l’Escala

Les primeres troballes arqueològiques que varen sorgir amb l’inici de les excavacions a Empúries foren traslladades al museu de Barcelona. Però de seguida es va despertar l’interès de disposar d’un museu a l’Escala que servís per mostrar al públic visitant elements trobats a Empúries. Inicialment només es reclamava un museu de reproduccions, i no es discutia que les peces més importants s’havien de custodiar en un museu gran a Barcelona. Així ho recull, Emili Gandia, al seu diari de 8 de novembre de 1909 adreçant-se a la Junta de Museus; “Los Sres. Delegados de La Escala deseaban tener reproducciones de los objetos encontrados y demás objetos repetidos para instalar un pequeño museo en dicha localidad “. Un altre avenç en la creació fou que durant el Ple Municipal de l’Escala del 13 de novembre es manifesta l’adhesió de la Junta de Museus a la creació d’un petit museu, sempre que l’Ajuntament posi a la seva disposició un local propi.

Tot plegat donaria peu a l’obertura d’un petit museu anomenat Museu Emporium, situat al carrer Major, el 1910. Seguint amb les notícies del diari d’Emili Gandia sabem que el 3 de juliol de 1910 rep la memòria de les excavacions de 1909, de mans de Puig i Cadafalch, per ser consultada al Museu Emporium i que el 21 de juliol, arriben tres caixes que contenen la còpia en guix de l’Esculapi i que el van a muntar al nou museu, de propera inauguració. A part de reproduccions el museu també recollia diverses peces de la col·lecció del Dr. Pi. Sabem que el dia exacte de la inauguració fou el 25 de juliol de 1910 coincidint amb la visita dels socis de l’Ateneu Enciclopèdic i Popular de Barcelona. Una altra notícia apareguda al diari La Vanguardia el 20 d’agost de 1910 diu que el Ministeri de Foment havia donat ordres a Obres Públiques de Girona perquè les peces que trobessin els enginyers forestals durant les seves tasques de fixació de les dunes, fossin dipositades al Museu Emporium de l’Escala. Amb tot, el Museu Emporium va tenir una vida molt efímera, ja que el 1917 es va inaugurar el Museu Arqueològic a Empúries, a l’antic convent servita restaurat pel mateix Puig i Cadafalch, on encara hi és actualment.

Més informació:

Josep Puig i Cadalfalch, Empúries i l’Escala. Ajuntament de l’Escala i Museu d’Arqueologa de Catalunya-Empúries. 2001.

Emili Gandia i la conservació del patrimoni cultural a Catalunya de començament del segle XX. Documenta Universitaria. 2015.